У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Враховуючи виняткову роль Київського національного університету імені Тараса Шевченка в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, його непересічне значення як провідного вищого навчального закладу України, що є унікальним надбанням національної освіти, науки і культури, а також виходячи з необхідності збереження і розвитку сформованих у ньому авторитетних наукових шкіл та залучення до науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі найбільш здібних і перспективних молодих вчених, п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що Київський університет імені Тараса Шевченка є національним університетом зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу і в подальшому іменується - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі - Університет) здійснює свою діяльність відповідно до власного Статуту, що затверджується Указом Президента України. Ректор Університету призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Вченої ради Університету і прирівнюється за статусом до міністра України.

2. Визначити, що: майно, яке передано Університету в оперативне управління, належить йому на праві повного господарського відання, використовується самостійно, в тому числі для ведення господарської діяльності, надання його в оренду та в користування без права викупу; виділені Університету земельні ділянки знаходяться в його безстроковому і безоплатному користуванні. Університет має право надавати їх у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.

3. Враховуючи потреби Університету в розширенні навчальної та технічної баз, рекомендувати органам місцевого самоврядування не допускати вилучення земельних ділянок для державних і громадських потреб із земель, наданих йому в користування.

4. Кабінету Міністрів України передбачити під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України фінансування і матеріально-технічне забезпечення Університету окремим рядком за індивідуальними нормативами, збільшення вдвічі оплати праці працівників Університету, можливість забезпечення навчального процесу та наукових досліджень новітніми засобами навчання та обладнання.

5. Кабінету Міністрів України в місячний строк: розробити і внести до Верховної Ради України пропозиції щодо віднесення видатків на фінансування Університету до захищених статей бюджету, а також щодо звільнення Університету і його структурних підрозділів (з правом та без права юридичної особи) від сплати: а) податків та інших обов'язкових платежів до бюджету за підсумками здійснення господарської та комерційної діяльності за умови направлення доходів від цієї діяльності на розвиток науково-навчальної роботи, зміцнення матеріально-технічної і соціальної бази; б) митних платежів та податку на додану вартість, які справляються при ввезенні на територію України матеріалів, обладнання, устаткування тощо, які необхідні Університету для здійснення його статутної діяльності; привести свої рішення у відповідність з цим Указом.

6. Ректору Університету подати в місячний строк на затвердження Статут Університету.

7. Вважати Указ Президента України від 21 квітня 1994 року 176 ( 176/94 ) "Про Київський університет імені Тараса Шевченка" таким, що втратив чинність.

Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 25 листопада 1999 року N 1496/99