МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ

Київського наці онального університету імені Тараса Шевченка

__________03022, Київ-22, вул. Ломоносова, 55-57, 266-92-93,planeta@ukrpost.net_________

№ _001/01__ від __12.06__ 2000 року

на № ________ від _______________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Шановному _________________________________________________________ ____________________________________________________________________

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка створено окремий структурний підрозділ - Молодіжний центр розвитку освіти,науки та культури (далі - МЦ "Планета"), який розташований за адресою вул. Ломоносова 55-57, тел. 266-92-93. Діяльність МЦ "Планета" регламентується Положенням (Наказ ректора № 554-32 від 28.12.1999). МЕТА МЦ "ПЛАНЕТА" - надання можливості для розкриття творчих здібностей молоді університету в різних галузях освіти, науки та культури.

Основні завдання Центру:

· розробка та виконання комплексних і цільових молодіжних програм;

· підтримка освітніх і наукових ініціатив студіюючої молоді;

· організація і проведення культурно-масових заходів;

· пропаганда здорового способу життя та боротьба з негативними явищами серед молоді;

· виховання у студентів національної гідності та патріотизму;

· налагодження співпраці між університетом і закладами освіти, установами, підприємствами та організаціями України та закордонними;

· організація Інтернет-клубу, туристичного клубу, бізнес-центру та центру зайнятості;

· здійснення іншої діяльності, спрямованої на реалізацію мети МЦ "Планета".

ДиректорЦентруЛ.П.Волинська